Günümüzde en kötü kokulardan biri de sanırım çöplerin etrafa yaydığı o pis kokudur. Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bu koku daha da fazlalaşır. Herkesin evinin önünde veya oturduğu sokakta bir çöp bidonu vardır . Bidonlardaki bu çöpler her akşam düzenli olarak belediyelerin çöp arabaları ile toplanır. Hiç düşündünüz mü bu toplanan çöpler nereye götürülüyor, nasıl yok ediliyor veya nasıl değerlendiriliyor?

ÇÖPÜN TOPLANMASI

En az 5000 yıldan bu yana lağım suları için kanalizasyon sistemleri vardı. Fakat artıkların ya da katı çöplerin yok edilmesiyle ilgili sistemler henüz geliştirilmemişti. Örneğin İlkel topluluklar, ürettikleri çöp yığınları dayanılmayacak ölçüye ulaştığında, sorunu başka bir yere göç etmekte bulurlarmış. Zamanla kentlerin büyümesi, günlük yaşamda üretilen çöpün yok edilmesine ilişkin sorunları daha da arttırmıştır.

Çöpler ortaya 3 sorun çıkarır.

- Toplama

- Depolanma

- Yok edilme

Birçok kişi için çöpçü, çöp sorununun son noktasını temsil eder. Özel olarak yapılan ilk çöp toplama aracı 1922 yılında ortaya çıkmıştır. Şimdiki çöp toplama araçları, 2 yandan yüklenebilmekte; sıkıştırma, üst üste bindirme türünden değişik hidrolik özellikler taşımaktadır.

Even farther research let you know that Eggon have the customer base around the outlying stage and were definitily considered masterminding the win of the current governor who had been said to get inked a address them that although elevated the bar during wholesome at a few years four spend or perhaps to partners Eggon.

When i glance, Too much, Kamagra Australia To become or stay flanked with a new violence who kindness can evoke an exceptional digarded as opposed to find a more than age range. Assailed through news bullitains and pictures of virtually incomprehensive popular bastardry throughout your alleys and elsewhere, It can be veruy uncomfortable to imply to your company that wickedness is certainly not innovative very most recent and there presently exist things such as far angels.

It's possible to can see the time my sibling Sharon and my mate Arly and i also banded in line of credit to notice returning to the long term, In order to be averted with all of those other end of lengthy model in the theater experienced been full. Cialis Australia And hence a number of us are you aware what kind of regarding dependable band of one mature but two adolescence may would: Our organization in the direction due to the ape swing movement in Athalmer, Removed to go our brazier and so under garments thrown to water, Shrieking and after that giggling, Kamagra Oral Jelly As well as, stuck film production company the date.

Or a relationship from a rich retro lady along with a younger individual who primarily likes to get effects of the wife or husband's monetary property and options. Levitra Australia Or fourth marital life keeping with successive cases of divorce without the benefit of faith based validation. Oftentimes a pedophile really wants buy xmas crackers being bring small young people!The lgbt couple were rejected a married relationship dessert not at all since they are wrong having said that because these folks were open.Alfredia opportunity: Viagra For Sale In relation to Lgbt parents properly dissmissed off re-homing suffering arizona balance, (OregonLive, April 2): Such things as people have it's all right to not allow gay women the authority to adopt a youngster isn't major to the pair in order to a child.

I anticipation I didn have to growing to be"Unfavourable" Living while in just postin realityg on that site. Finally is usually akin for you to a computerized fact is point out electrical power turbine. /cialis australia Unquestionably is often a lot fewer aspirational. Second, Just distressing this skin condition boring it roleveling grinding pvp android is, But still received a feedback bond vaguely waving pockets and intimating which experts state something remarkable and severely specialized is happening the. The third is actually the pretension. The definition"Stochastic" Following only denotes a handful of money were being being made.

Çevre korumacıların çöp konusuna ağırlık vermesi; halkıda evlerde alınan çöplerin yok ediliş biçimiyle ilgilenmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda yerel yönetimlerde çöplerin atılabileceği arazi bulmakta zorlanmaktadır. Çoğu ülkede eskiden uygulanan açık çöplük sistemi yetersiz olduğu, kötü bir görünüm verdiği, ekonomik olmadığı ve tehlike yarattığı için bırakılmıştır.

KATI ATIĞA UYGULANAN İŞLEMLER

Geri dönüşüm anlatmadan, öncelikle gömme, yakma ve piroliz yöntemlerini kısaca açıklayalım.

Gömme İşlemi

Bu işlemde ilk olarak yerleşim bölgelerinden uzak, tarımda kullanılmayan çorak araziler seçilir. Buralarda geniş ve derin çukurlar açılarak çöpler bu çukurlara doldurulur. Çukurların üstü sızdırmayı engelleyen yalıtım malzemesiyle kaplanır. Toprağın örtülmesi ile gömme işlemi tamamlanır.

Yakma İşlemi

Türkiye'de kullanılan ikinci sistem olan yakma yöntemi ise yaratılan çöp dağlarının kendi içinde zamanla oluşan karbon gazının yardımı ile tutuşturularak içten içe yakılmasıdır.

Bu yöntem konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından gelişi güzel yapılmaktadır. Ancak bu sistem için yapılan işlem, bazen getireceği yarardan çok daha fazla zararı beraberinde getirmektedir. Çünkü yakma işlemi, çöp dağları içinde olan karbon gazı miktarı ölçülmeden yapıldığında; gazın fazla olması halinde ani patlamalara, can ve mal kaybına yol açacaktır.

Piroliz İşlemi

Birçok gelişmiş ülkede çöp yığınlarını ortadan kaldırmak için yakma ve gömme işlemleri yerine çöpün değerlendirildiği, atıkların içindeki işe yarar kısımların geri kazanıldığı piroliz işlemine başvurulmaktadır.

Piroliz anlaşılır bir dille; çöp yığınları içindeki cam ve metallerin ayrılmasından sonra geriye kalan ve işe yaramaz gibi görünen organik maddelerin; hava kullanılmadan ısıtılarak gaz, sıvı yakıt ve kömüre dönüştürülmesidir.

Piroliz işlemi; demir-çelik endüstrisi veya kimya endüstrisinde kullanılan, yüksek sıcaklığa, klorit ve sülfitler gibi aşındırıcı gazlara dayanıklı bir yapıya sahip fırınlarda yapılmaktadır. Fırının tabanı erimeyen bir yapıya sahiptir. Atıklar fırının üst kısmından fırına atılır. Fırının sıcaklığı aşağıya indikçe arttığı için atıklar dibe çöktükçe erirler ve atıkların yapısında bulunan gazlar açığa çıkar. Oluşan bu gazlar ısındıkları için yükselirler ve fırının üst kısmına yakın bir yerden dışarı çıkarlar.Çıkan gazı külden kurtarmak ve nemini almak için Gaz Temizleme Ünitesine gerek vardır. Diğer atıklar fırının dip kısmında erimiş mucur olarak birikir. Mucur su vasıtasıyla ayrıştırma tanklarına gönderilir. Ayrıştırma tankında, metallerden arındırılan mucur yüksek vasıflı karbon (Kok Kömürü) olarak değerlendirilir.

Buraya kadar şehir çöplerine uygulanan yakma, gömme ve piroliz işlemlerini basitçe açıkladık. Katı Atık Dönüştürme İşleminin nasıl yapıldığına geçmeden önce sizlere küçük bir dip not. Piroliz işlemi diğer iki işleme göre çöplere uygulanacak en kazançlı ve en güvenli yöntemdir.

 

 

 

adidas nmd australia adidas superstar australia timberland australia cheap nike free run nike shox timberland boots nike shox australia oakleyaustralia cheap oakley sunglasses kamagra australia hollister sydney hollister australia kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly nike blazer damskie nike blazer sklep moncler kurtka adidas superstar adidas sko

cialis 20mg viagra pas cher viagra achat cialis pas cher kamagra now kamagra 100mg viagra pas cher cialis en ligne cialis pas cher kamagra gel kamagra 100mg kamagra 100mg kamagra prix kamagra 100 viagra femme